Zelená
oáza
uprostred
Bratislavy

Moderné bizniscentrum Wallenrod na Mickiewiczovej ulici v centre Bratislavy bolo úspešne dokončené a skolaudované koncom roka 2014. Naši klienti tu v jedinečnej budove s vysokou kvalitou technického spracovania a komornou atmosférou našli kancelárie a obchodné priestory na celkovej ploche 2 633 m2. Projekt prevzal meno od hlavného hrdinu poémy Adama Mickiewicza, ktorý stelesňuje hodnoty ako odvaha, sila, statočnosť a pokrok.

Dominantou bizniscentra Wallenrod je unikátny architektonický prvok kombinácie dvojitej fasády a vertikálnej zelene. Zelená bariéra medzi ulicou a interiérom spolu s tieniacou technikou poskytuje dvojitú ochranu pred slnkom v letnom období a dostatok svetla v zimnom období. Okrem estetickej funkcie zabezpečuje aj ničím nerušenú akustickú pohodu s možnosťou otvárania okien a priameho vetrania. Bizniscentrum sa tak stalo sviežu zelenou oázou, kde je radosť pracovať.

Ďalšou pýchou Wallenrodu je reprezentatívny Skybox s nádherným výhľadom na mesto. Táto čisto drevená modulová nadstavba sa stala ideálnym miestom pre pracovné stretnutia, tlačové konferencie a firemné podujatia. Pri koncipovaní projektu sme kládli veľký dôraz aj na pohodlné parkovanie. Vďaka premyslenému riešeniu pripadá jedno parkovacie miesto na 50 m2 kancelárskej plochy, čo predstavuje najlepší pomer v porovnaní so všetkými administratívnymi budovami v širšom okolí. Úspech Wallenrodu je dôkazom, že ako developer realizujeme nielen výnimočné bytové a rezidenčné projekty, ale aj unikátne projekty pre biznis.

nájdete
vo wallenrode
architekti

Mickiewiczova ulica rozhodne patrí k tým lukratívnym v centre hlavného mesta. Potenciál sme tu našli pre moderné biznis centrum s pridanou hodnotou. V prieluke medzi dvoma budovami sme vytvorili efektívne riešenie s ohľadom na historické pamiatky v okolí, ako aj na potrebu zelene v meste. Práve tu vznikol Wallenrod, moderná budova s patentovanou zelenou fasádou. Vyvinuli sme unikátny systém, vďaka ktorému je interiér izolovaný od vonkajšieho hluku a rastliny prekypujú životom počas celého roka. Odstránili sme anonymitu a umocnili myšlienku, že pracovné prostredie vysoko vplýva na efektivitu človeka.

itb
develop
ment

ITB Development je slovenská developerská spoločnosť. Vznikli sme v roku 2003 a odvtedy nám pribúda nielen množstvo zrealizovaných projektov, ale najmä spokojných zákazníkov. Sme rozpoznateľní vďaka nášmu inovatívnemu prístupu a špecializácii na projekty, ktoré sa svojou koncepciou odlišujú od bežnej ponuky na trhu. Vnášame do nich filozofiu harmónie s ich okolím, či už ide o zeleň, okolitú zástavbu a predovšetkým o prínos do života pre budúcich majiteľov, ale aj celej komunity. Preto v našich projektoch nájdete spoločenské priestory, komunitné záhrady či ihriská pre malých aj veľkých.

Súčasťou skupiny ITB je architektonické štúdio Architekti Šebo Lichý, ktoré je jedným zo základných pilierov výnimočnosti developerských projektov ITB Development.

máte záujem
o priestor
PREDAJCA
Peter Král
Tel.: +421 905 440 661
E-mail: kral@itb.sk